torstai 25. elokuuta 2011

Matka menneisyyden puutarhaan

Tämä tarina kertoo vanhasta kartanopuutarhasta ja sen historian penkomisesta.

Joihinkin mustavalkokuviin, myös maalauksiin, on tallentunut kuva puutarhasta loiston päivinään joskus 1920-1930-luvuilla. Kuvat kertovat laajasta puistosta kukoistavine istutuksineen ja hoidettuine käytävineen. Ajan myötä näkymä on odotettavasti rapistunut hoitamattomana nokkospöheiköiksi, vadelma- ja pihlajavesakoiksi. Rippeitä puutarhan rakennelmista on vielä tallella: kivisilta joen taakse entiseen koivupuistikkoon, joen rannan pengerryksen jäänteet, valkoiseksi maalatut puiset puistonpenkit aitan nurkassa. Mutta jostain olennaisesta kaikki tiedot tuntuvat hukkuneen: kukkivan puutarhan kasvilajeista. Niistä tietäneet ihmiset ovat unhoittuneet ja suunnitelmat, tilauskirjat ja muut mahdolliset dokumentit hävinneet.

On silti monia kasveja yhä jäljellä, joiden voi päätellä koristaneen menneisyyden kartanopuutarhaa. Ensinnäkin vanhat puut totta kai. Suurimmat niistä ovat venyneet sellaisiin mittoihin, että on helppo uskoa niiden seisoneen sijoillaan monen monen sukupolven ajan, parhaimmillaan edelliseltä vuosisadalta lähtien. Havupuista ainakin kuusi, siperianpihta ja siperianlehtikuusi, lehtipuista vuorijalava, vaahtera ja hieskoivu. Kaikkein komein pihapuu, lehtikuusijättiläinen on kasvanut tunnistettavasti samalla paikalla jo viime vuosisadan alussa maalatussa akvarellissa.

Oikein vanhaa perintöä ovat tietysti hedelmätarhan hyötykasvit, punaherukka, mustaherukka, karviainen ja omenapuu. Yhden painetun kirjan sivuilla niiden lukumäärät on aikoinaan huomioitu. Muista pensaista kaikkein vanhimpia ovat 1800-luvun juhannusruusu ja koripaju. Ehkä kartanonomistaja on hankkinut koripajun ja havupuut jo silloin, kun puuvartisia kasveja ensimmäistä kertaa tuotiin Siperian taigalta Suomeen.

Yksi osa entisen puutarhan kasveista ovat sellaiset ruohokasvit, jotka vanhoiksi kartanokasveiksi luonnehdittuina on katsottavissa alkuperäisen puutarhan muistoksi, vaikka muuta tietoa iästä ei olisikaan. Sellaisia ovat laajallekin villiintyneet puistolemmikki, oranssikeltano ja ukkomansikka. Toiset puutarhakukat, kuten akileija ja lehtosinilatva, ovat muuntuneet puutarhan lähiympäristössä täysin luonnonkasvien oloisiksi ja ovat myös vanhan ajan perennalajeja.

Tänä vuonna yhdellä vanhan puutarhan sijalla aloitettiin kunnostusurakka. Avokallion sammaleisen päällystänkin oli vadelma kokonaan ominut ja kuivakkokasveista vain ilmeisesti kestävimmät olivat jäljellä: esimerkiksi monet maksaruohot, mehitähdet, isorikko ja vuorenkilvet. Maata kaivettaessa löytyi pieni metalliliuska. Se oli kovin hauraaksi hapertunut, mutta lian raaputtamisen jälkeen siitä paljastui jotain kirjoitusta. Koukeroisista kirjaimista sai vaivoin selvää, lopulta viesti silti selvisi: Aubrieta deltoidea. Siispä kallion päällä on joskus kasvatettu pikkuristikkiä. Niin pieni mutta niin hieno tieto menneisyyden kasvien kukoistuksesta! Lähitulevaisuudessa pikkuristikki kenties istutetaan uudelleen entiselle kasvupaikalleen.

Kerrotut pionit ovat säästyneet ja kukkineet
jopa monet vuosikymmenet.

tiistai 23. elokuuta 2011

Laipanmaan kasvisto muuttuu

Laipanmaaksi kutsutaan Kangasalan ja Pälkäneen, muutama vuosi taakse neljän pitäjän, takamailla sijaitsevaa 15000 hehtaarin laajuista metsäteollisuuden raaka-aineen tuotantoaluetta. Erämaaksikin sitä on joskus sanottu mutta ei enää, sillä alueelle on järjestyksessä rakentuneet tieverkosto, kesämajat, sähkölinjat ja ympärivuotiseksi varustetut omakotitalot. Metsäksikään sitä ei enää oikein kehtaa kutsua, koska puustoiset biotoopit ovat monin paikoin näkymättömiin hävitetty. Laajalle alueelle mahtuu aika monta kasvilajia jään sulamisen aikaisista viime vuonna saapuneisiin. Niistä pieni osa pääsee valokeilaan seuraavassa:


Metsät

Laipanmaassa on kaksi pääpuulajia: kuusi ja mänty. Näiden yleisyysmuutoksia voisi tarkemmin selvittää metsäinventointitiedoista, niistä ensimmäiset ovat jo sadan vuoden takaa. Kuusi taitaa olla yleistymässä, koska laikutus ja kuusen istutus on hakatun aukion metsittämisessä ylittänyt kaikki muut menetelmät. Koivuja kasvatetaan taloudellisessa mielessä varsin vähän ja muita lehtipuita ei ollenkaan. Vanhoja yksittäisiä haapojakin on enintään niukasti ilmeisesti "vainovuosien" jäljiltä.

Hieman yllättävä uutuus alueen puulajistossa on tammi, jonka taimia löysin tänä vuonna aivan metsän sydämestä. Olettaen, että eläimet eivät kuljeta isoja terhoja kilometrien matkoja, tammi saattaa kuitenkin olla näin leviämisen alkuvaiheessa ihmisen tuoma.

Vanhoista metsistä on Laipanmaassa jäljellä enää vähäisiä sirpaleita Kuhmalahden puolella, toisaalta se ei ole ollut niinkään kasvien kuin muiden eliöiden tappio. Kuhmalahden Saunakankaan vanhojen metsien suojelualueelta on inventoinnissa löydetty harvinaisia jäkäliä kuten kanadanluppo (Bryoria fremontii), korpiluppo (Alectoria sarmentosa) ja raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria). Herkkien jäkälien ohella ihmispakoista metsäflooraa Laipanmaassa ovat esimerkiksi yövilkka, harajuuri ja ketunlieko. Niiden yleisyysmuutoksia on vaikea arvioida nykytiedoilla.

Vaiennutta vanhan kuusikon huminaa. Pälkäne.

Lehdot

Viime jääkauden aikaan ylimääräiset ravinteet ovat huuhtoutuneet pois Laipanmaan ylängöltä, joten metsät ovat keskimäärin selvästi ympäröiviä seutuja karumpia. Hapanta peruskalliota parempaa kivilajia vaativia saniaisia, karvakiviyrttiä ja haurasloikkoa, olen nähnyt vain muualta matkustaneen siirtolohkareen kyljellä. Jopa tummaraunioista kasvaa Hirvijärven Tulivuorella vulkaanisen syväkiven paljastumassa.

Runsaimmin rehevää lehtokasvistoa, mainittakoon kotkansiivet, löytyy pienistä purolehdoista. Esimerkiksi jalompien puulajien kuten metsälehmuksen kasvupaikkoja on monissakin purolehdoissa. Yleisempää lehtokasvistoa, esimerkkilajeja sinivuokko, kevätlinnunherne, metsävirna ja valkolehdokki, esiintyy siellä täällä monilla lehtomaisilla kankailla.

Laipanmaan lehtojen ja koko kasvimaailman ehdottomasti suurin harvinaisuus on Suomessa huippuharvinainen, silmälläpidettävä ja rauhoitettu hajuheinä. Se kasvaa kahtena ei kovin laajana mutta elinvoimaisena esiintymänä synkässä puronvarsilohkareikossa alueen kaakkoislaidalla. Vahlajärven kasvupaikka on löydetty lähes 30 vuotta sitten, mutta itse heinä on relikti jostain vuosituhansien takaa ja viileänkostea puronvarsi on luonut sille muuttumattoman elinlokeron.

Vaikka purolehtoa ei ole kelpuutettu lehtojensuojeluohjelman kohteeksi, on sen säilyminen tuntunut turvatulta "ykkösluokkaisena" metsälakikohteena, ei vain purona vaan myös erittäin arvokkaana lehtona. Ikäviltä yllätyksiltä ei enää koskaan voi välttyä, kun lähtee taivaltamaan aiemmin tuttuihin maastoihin. Tänä vuonna runsaamman hajuheinän kasvupaikan viereinen metsä on hakattu aivan puronvartta myöden. Puroa verhoamaan oli jätetty yhdestä viiteen metrin leveydeltä puustoa kuin kansallisesti ja kansainvälisesti kestävän metsänkäytön vakuudeksi. Vaikka metsä kasvaa uudelleen ja hajuheinän kannalta tärkeä kostea pienilmasto ei turmeltuisi, niin ainakin puronvarsilehdon hämyinen tunnelma on pitkäksi aikaa pilalla.

Hajuheinä (Cinna latifolia)

Suot

Laipanmaan suot ovat yleisesti karuja rämeitä, joiden järjestelmällinen ojittaminen on vähentänyt suokasviston yleisyyttä, muttei ole kokonaan hävittänyt sitä. Hienointa rämekasvistoa ovat paikallisesti harvinaiset vaivero ja vaivaiskoivu. Vaivero kasvaa vain Iso-Laippa-järven rannoilla, vaivaiskoivu on ihan yleinen ainakin Vuortensuon ympäristössä. Soista parhaiten luonnontilaisina ovat säilyneet metsälampien rantanevat. Niillä kasvaa paikoin esimerkiksi harvinaisehko pitkälehtikihokki yleisemmän pyöreälehden seurassa. Myös leväkkö kasvaa ainakin Laipanmaan itäpuolella monen pienen järven hyllyvällä rantanevalla.


Ja lopuksi tulokaskasvit

Laaja metsätieverkosto on kuin suonisto, jota pitkin uudet satunnaiset ja vähemmän satunnaiset kasvilajit leviävät. Yleisimpiä rikkakasveja Laipanmaan metsäteillä ovat piharatamo, peltohatikka ja savijäkkärä. Näistä savijäkkärä on runsastunut ainakin Luopioisten puolella kaikkialla, niin että sen esiintymistiheys lähenee sataa eli se kasvaa joka ikisellä ruudulla. Metsäteiden pinnoille ilmaantuu helposti sorakuormien mukana tiettyjä hiekansuosijakasveja. Laipanmaassa selvästi aiempiin havaintoihin nähden yleistyneitä ovat punasolmukki ja viherjäsenruoho. Punasolmukki on alueen itäpuolelta katsottuna jopa ihan tavattoman yleinen eikä aina ihan satunnainen, yhdellä Sahalahden puolen metsätiellä sitä kasvaa suurina mattoina.

Vilkkaan liikenteen mukana metsäteiden kääntöpaikoille ja hakkuuaukkojen reunoille näyttää leviävän hetkellisesti myös monia typpihakuisia peltorikkakasveja, parhaimmillaan vaikkapa otavalvattia ja savikkakasveja. Maisemarakenteen muutoksesta monet eniten hyötyvät kasvit ovat avoimien paikkojen ja typen hakijoita sekä ennen muuta niiden leviäimet helposti matkustavia. Mykerökukkaiset! Muun muassa ohdakkeet, valvatit, sauniot, pujot eikä unohdeta villakoita.

Villakoista hakkuualoille vyöryvät kaikki kolme Sydän-Hämeessä vakiintunutta lajia. Peltovillakko on vanha peltorikkakasvi ja sittemmin alkanut levitä mustikkakankaiden paikoille. Tahmavillakko on saapunut alueelle 1980-1990-luvuilla ja leviää erittäin yleisesti soran mukana metsäteille. Laipanmaassa sen tapaa jo lähes kaikkialla, metsäteiden lisäksi toisinaan paljastuneella kangasmaalla. Kaikkein uusimpia tulokkaita niin Sydän Hämeen kuin Laipankin kasvistossa on kalliovillakko, joka on vasta kuluvan vuosituhannen kummajainen.

Toistaiseksi kalliovillakko on ruutukartoituksissa merkitty koko Pälkäneen puoleisessa Laipanmaan osassa vain yhdelle ruudulle, mutta kasvihavaintoja kertyy epätasaisin väliajoin. Joka tapauksessa laji on viimeistään tähän vuoteen mennessä valloittanut koko alueen ja kasvaa ihan Laipanmaan ytimessäkin Rajalan kämpän nurkilla. Paitsi että kalliovillakkoa on jo jokseenkin jokaisella vasta hakatulla laajalla aukealla, on se jossain myös erittäin runsaslukuinen. Kalliovillakon leviämistä on mielenkiintoista seurata. Se ilmestyy kuin tyhjästä laikutuksessa paljastuneelle moreenille ja risukasojen pohjille, mutta yksinkertainen selitys siemenen saapumistavalle on työkoneet. Kuhmalahdella sitä on tullut paljon myös luultavasti soran mukana metsäteille ja ei ihan selvästi voi sanoa, missä se on kasvanut ensin.

Villakkopöheikkö hakatussa metsässä, kalliovillakon (Senecio sylvaticus)
joukossa muutama tahmavillakko (Senecio viscosus).

Leviävien asterikasvien joukossa saattaa olla hyvinkin eksoottisia tulokkaita. Tänä kesänä löysin Rautajärven Kaivokorvesta metsätien reunalta todennäköisesti jänönsalaatin uuden kasvupaikan. Kalliovillakon perässä hakkuuaukkoihin on hiipimässä kanadankoiransilmä, joka on Sydän-Hämeessä kaikkein uusimpia kasvitulokkaita. Ensimmäisen kerran tapasin sen tällaiselta paikalta Rautajärvellä 2010 asutuksen läheltä. Kanadankoiransilmä vasta hakee jalansijaa alueen kasvistossa, ja voi se jäädä kalliovillakkoa epävakiintuneemmaksi satunnaiskasviksi. Menneiden aikojen tiettömässä korvessa en vielä ole tätä Amerikan kasvia nähnyt.


tiistai 9. elokuuta 2011

Etelän eksoottiset kasvit


Etelän tuulet lennättävät usein keskikesäisin pohjoiseen harvinaisia hyönteisiä. Kasvit kaukoleviävät tällä tavoin vain hyvin harvoissa tapauksissa, mutta on niilläkin omat keinonsa kurkottaa kohti napapiiriä. Tässä kertomus muutamasta kuluvan kesän etelänvieraasta Luopioisten Rautajärvellä.


Saflori eli värisaflori

Saflori on alkuperältään välimerellinen kaunokkeja muistuttava asterikasvi, jolla on monipuolista hyötykäyttöä muun muassa öljy- ja värikasvina. Suomessa saflori taitaa olla satunnaisena ja viljeltynäkin hyvin harvinainen. Itsenäinen matkustaja se ei täällä ole vaan kasvanut linnunsiemenkylvöksestä. Saflorin kaltaisen värikkään kukan kehittyminen oudosta siemenestä on erityisen mukava yllätys. Se kasvoi melko hitaasti, niin että kukinta alkoi sadannen kasvupäivän aikoihin, joten kehitys kukkivaksi kestää yhtä kauan kuin tavallisella linnunsiemenellä eli Itä-Euroopan aron auringonkukkalajikkeella. Siemenen kypsyminenkin vienee myöhään syksyyn, joten pysyvää koriste- tai rikkakasvia saflorista on mahdotonta näillä leveysasteilla saada.

Carthamus tinctorius. Luopioinen, Rautajärvi.


Carthamus tinctorius. Luopioinen, Rautajärvi.


Viljahirssi

Viljahirssi eli tavallinen hirssi on aasialainen viljakasvi ja kuuluu maailman arvokkaimpiin viljelykasveihin. Suomessa se kunnolla menesty eikä taida kuulua kovin usein paikallisten ruokalistallekaan. Sitä on kuitenkin kohtalaisen usein nähty kaatopaikoilla ja vastaavilla paikoilla siementulokkaana. Olen nähnytkin villin hirssin viime vuonna Tampereella ja on se Luopioisistakin joskus löytynyt. Nyt hirssi on avannut nuokkuvat tähkänsä Rautajärvellä ja kasvaa samassa kylvöksessä saflorin kanssa. Heinätkin voivat olla kiehtovan näköisiä, ainakin jos ne ovat tarpeeksi suuria!

Panicum miliaceum. Luopioinen, Rautajärvi.


Jänönsalaatti

Jänönsalaatti on Etelä-Suomen etelälaidalla Ahvenanmaa-Kymenlaakso -akselilla ihan tavallinen lehtokasvi, mutta siitä pohjoiseen suuri harvinaisuus. Ammoin muinoin jänönsalaatti lienee kasvanut Etelä-Hämeessä vain hyvin harvassa paikassa. Esimerkiksi 1920-luvun laitos Suomenmaa-kirjasta mainitsee "vuohenkaalin" Längelmäen Sinivuoren kasviharvinaisuutena. Parin viime vuosikymmenen aikana kasvi on vallannut monia uusia seutuja. Pirkanmaan jänönsalaattilöytöjä on esimerkiksi seurattu tasaisesti Talvikissa. Sekä yllätys että osoitus leviämisestä oli jänönsalaatin ilmestyminen puutarhaan kukkaistutukseen tänä vuonna. Nopeasti se venyi pienestä ruusukkeesta kukkivaksi. Kasvin alkuperä on kyllä hämärän peitossa. Mahdollisesti haituvasiemen on voinut lennellä alle kilometrin päässä sijaitsevasta pari vuotta sitten löytämästäni kasvustosta.


Tomaatti

Tuttu tomaattikin on alkuperältään oikeastaan hyvin eksoottinen. Se on kotoisin Etelä-Amerikasta, mistä on levinnyt viljeltäväksi ihan kaikkialle maailmassa. Viljelykarkulaisena tomaatti on Etelä-Suomessa jo melko yleinen. Se voi kasvaa melkein missä tahansa riittävän aurinkoisella paikalla, minne on tullut siemeniä eläinten ulosteiden tai viemärilietteen mukana. Kuvan yksilö kasvaa Rautajärvellä navetan takana ja on maalaiskylässä kolmas villitomaattihavainto. Aiemmin olen löytynyt tomaatinalun viime syksynä sänkipellolta ja kylän jätevedenpuhdistamolta on myös löytynyt muutama vuosi sitten. Kypsiä marjoja villitomaatit eivät koskaan ehdi tuottaa!

Lycopersicon esculentum. Luopioinen, Rautajärvi.

maanantai 8. elokuuta 2011

Kasvit vedessä

Syksyn tehdessä tuloaan monet kesän kukista ovat jo karistaneet siemenensä ja ruskistuneet. Selvimmän poikkeuksen muodostavat joukko veden alla asustavia kasveja, jotka vasta elokuussa kehittyvät parhaimmilleen ja rupeavat kukkimaan. Alemmissa kuvissa on yksi esimerkki tällaisesta kasvista, minikokoisia "lumpeenlehtiä" kasvattava kilpukka, jota lisääntymisvoimansa ja massansa perusteella voisi sanoa vaikka pohjoisen vesihyasintiksi.

Hydrocharis morsus-ranae. Luopioinen, Rautajärven kylän Rautajärvi.

Hydrocharis morsus-ranae. Rautajärvi.

Elokuun alku on itselleni monena vuonna ollutkin vesikasvien aikaa. Kasvikesään ehdottomasti kuuluu soutuveneessä kalanhajuisia ruohoja kiskoen vietetty päivä! Esimerkiksi vitojen suuri suku on tällä tapaa päässyt lähelle sydäntäni. Tämän kirjaimen lyöntiin mennessä luulen kaikkin lähivesistöni siemenellisten kasvien tulleen jo täysin tutuiksi ja sen varjolla esitän seuraavan yhteenvedon:


Kukkian Rautajärven vesikasvisto

Luopioisten (nyk. Pälkäneen) Kukkia on järvi, joka kirkasvetisyydeltään ja pohjaversoiskasvillisuudeltaan on jossain yhteydessä mainittu Pohjolan edustavimmaksi. Kukkian osana, sen pohjoisilla perukoilla sijaitsee Rautajärvi, joka kuitenkin sameavetisenä poikkeaa kasvistoltaan selvästi muusta Kukkiasta.

Järvi on syntynyt pehmeään maaperään, Rautajärven kylän ylittävään huomattavaan harjujaksoon kuuluvien deltojen eteläpuoliselle savikolle. Mineraalimaapohjaa on luonnostaan vain hyvin vähäisesti. Järven valuma-alue on sen kokoon (noin 240 hehtaaria) nähden suuri ja sen pohjoispäässä on lähekkäin kaksi päälasku-uomaa, jotka ovat virallisesti nimeämättömät mutta vanhoilla nimillä Kivioja ja Kyynärönjoki, yhteisvaluma-alueeltaan noin 85 neliökilometriä. Rautajärvi on keskimäärin hyvin matala, suurimmaksi osaksi alle kolme tai jopa vain metrin syvä. Valuma-alueen kiintoaine on täyttänyt järviallasta vuosituhansien aikana ja sen matalimmat reunat ovat ehtineet umpeutua mutasoiksi. Luontainen rehevyys on yhä vahvistunut maatalouden päästöistä. Myös harvinaisille rehevyyttä suosiville kasveille ja linnuille on muodostunut elinpaikkoja kutistuvan avoveden reunoille.

Rautajärveä on tutkinut muutamia vuosikymmeniä sitten Urho Mäkirinta, jonka vesikasvisosiologisessa väitöskirjassa on esitetty järven kasviyhteisöjen jaottelu. Käyttökelpoista floristista tietoa järvestä on tullut vasta 1990-luvun jälkeen. Vuoteen 2010 mennessä kaikkien Rautajärven kohdalle osuvien neliökilometrien kasvisto on järjestelmällisesti tutkittu.

Seuraavassa on luettelo yleisyysjärjestyksessä Rautajärven harvinaisimmista vesikasveista kasvupaikkoineen. Harvinaisuuden mittarina on uusimmassa Kasviatlaksessa sijaintipaikan perusruudulle 681:337 lasketut esiintymisfrekvenssit, jotka lienevät alueen kattavien kasviruutujen runsauden takia lähellä todellisuutta. Luettelon harvinaisimman lajin ristilimaskan esiintymistiheys Rautajärven seudulla on yksi neliökilometri sadasta ja järvisätkimen 17 sadasta.

Lemna trisulcaristilimaskaSuojaisimmissa avovesilaikuissa
Typha angustifoliakapeaosmankäämiLaajoissa ilmaversoiskasvustoisso osmankäämiköissä T. latin kanssa
Potamogeton obtusifoliustylppälehtivitaRehevissä tummissa rantavesissä M. vertin kanssa
Ranunculus linguajokileinikkiJokisuun ilmaversoiskasvustoissa
Potamogeton praelonguspitkälehtivitaNoin metrin syvyisessä vedessä runsaina hajanaisina kasvustoina
Utricularia intermediarimpivesiherneRuovikoiden keskellä
Myriophyllum verticillatumkiehkuraärviäMutarantojen reunamilla aivan matalassa vedessä
Potamogeton berchtoldiipikkuvitaSuojaisessa vesikaivannossa
Hydrocharis morsus-ranaekilpukkaIlmaversoiskasvustoja reunustavina nauhoina lähes kaikkialla, selvästi runsastunut
Schoenoplectus lacustrisjärvikaislaRuovikoita ulommissa ilmaversoiskasvustoissa
Hippuris vulgarisvesikuusiRuovikoiden keskellä
Potamogeton alpinuspurovitaJokisuun edustalla matalassa vedessä
Utricularia vulgarisisovesiherneRehevissä tummissa rantavesissä
Elodea canadensiskanadanvesiruttoMatalassa vedessä mutakertymillä, ei suuresti runsastunut
Eleocharis palustrisrantaluikkaKalliorantojen matalassa vedessä
Isoëtes lacustristummalahnanruohoKivikkorannoilla hyvin niukkana
Ranunculus peltatus ssp. peltatusjärvisätkinRantojen lähellä uloimpien kelluslehtisten joukossa

Muut vesialueen harvinaiset kasvit:

Bidens cernuanuokkurusokkiKelluvilla muta- ja kasvilautoilla
Ranunculus sceleratuskonnanleinikkiKelluvilla muta- ja kasvilautoilla
Barbarea strictarantakanankaaliKelluvilla muta- ja kasvilautoilla

Kirjallisuutta:

* Mäkirinta, U. 1978: Die pflanzensoziologische Gliederung der Wasservegetation im See Kukkia, Südfinnland. Acta Universitatis Ouluensis. Series A. s. 1-157 ISBN: 951-42-0632-0. (Rautajärven ja muun Kukkian vesikasvillisuustyypit)
* Pätiälä-Wager, H. 1997: Luopioisten kunnan geomorfologia. (Alueen maaperägeologia)
Tutkimani lähijärven kasvisto ei nyt sentään ole yhtä poikkeuksellinen, kuin joissain Etelä-Suomen hyperemäksissä järvissä näkinruohoinen ja kaikkein harvinaisimpine vitoineen. Toisaalta ei järven kokokaan ole niin suuri. Rautajärvestä on jäänyt puuttumaan joitain rehevyyttä selvästi ilmentäviä lajeja kuten tankeakarvalehti (Ceratophyllum demersum). Selostuksessa huomiotta jäivät järven kelluvat maksasammalet ja näkinpartaislevät, jotka myös ovat osa sen monipuolista kasvistoa. Niiden määrittämisessä onkin vielä tarvetta tulevaisuuden tutkimuksille.

Jo arvostusta saaneita vitoja löytyy järvestä peräti kuusi seitsemäsosaa Luopioisten lajeista. Lopuksi näistä sulavan kauniista uposkasveista voi hahmotella kolme ulkomuodoltaan ja kasvutavaltaan toisiaan muistuttavaa paria:

A) Potamogeton praelongus (pitkälehti-)
B) Potamogeton perfoliatus (ahven-)
C) Potamogeton natans (uistin-)
D) Potamogeton alpinus (puro-, uposlehtisenä voi joskus hämäävästi muistuttaa pitkälehteä)
E) Potamogeton obtusifolius (tylppälehti-)
F) Potamogeton berchtoldii (pikku-)

tiistai 2. elokuuta 2011

Ukonpalko

Ukonpalko, Bunias orientalis, on rotevavartinen, keltakukkainen ristikukkaiskasvi. Toisinaan sitä kutsutaan myös idänukonpaloksi erotuksena toisesta Bunias-lajista, Suomesta yhden kerran löydetystä etelänukonpalosta.

Ukonpalko on Suomessa melko myöhäinen tulokaskasvi, ensimmäisen kerran se on nähty Helsingissä noin 160 vuotta sitten. Sitä seuraavina vuosikymmeninä ukonpalko on levittäytynyt Etelä-Suomeen. Viime vuosisadan alussa pelättiin jopa, että paalujuurisesta ristikukkaiskasvista voisi tulla hankala peltorikkakasvi. Luopioisten ukonpalko saavutti viimeistään 1920-luvulla, sillä Irja Ahonen on kerännyt sen Luopioisten kirkon läheiseltä heinäpellolta 1928. Tuohon aikaan ukonpalko on voinut olla yleisempi tai harvinaisempi kulttuurikasvi pitäjässä. Myöhemmin se on kumminkin tyystin hävinnyt samaan tapaan kuin moni muukin tuon ajan yleisistä peltorikoista. Ukonpalosta ei tullutkaan ongelmaa näin pohjoisessa ja kirkonkylän löytökin jäi Luopioisissa ainoaksi dokumentoiduksi koko 1900-luvulla.

Ukonpalon paluu Luopioisiin juontaa juurensa tämän kesän alkuun, jolloin menin kirkonkylän Rankkimäen jäteasemalle. Mielessäni olivat kevätkasvit, vähän aiemmin olin yhdellä toisella kompostipaikalla nähnyt villiintynyttä kevätsipuliflooraa helmihyasintista karamellinväriseen tulppaaniin. Aikaisimmat kevätkukat olivat tuolloin ehtineetkin lakastua ja enää yhden sipulikukan, ehkä mininarsissin (siis sen tavattoman yleisen pääsiäiskukan), lehtiä oli jäljellä puutarhajätteiden seassa. Sen sijan yhden monivuotisen maakasan sivulle oli ilmaantunut kukintaansa aloittava keltakukka, ukonpalko.


Bunias orientalis. Luopioinen Rankkimäki 8.6.2011.


Vanhan Pälkäneen puolella ukonpalko on tietysti paljon yleisempi. Sen näkee helposti kasvavan siellä täällä esimerkiksi Onkkaalan kylänraitin varrella. Toinen kasvi joka leviämistavaltaan jollain tapaa muistuttaa ukonpalkoa on harmio (Berteroa incana). Myös sen ilmaantuminen Suomeen on jäljitettävissä 1800-luvun puoleenväliin ja Venäjältä tuotuihin maataloustuotteisiin. Harmiokin kasvaa vanhan Pälkäneen eri puolilla (ja ihan harmittomasti) mutta Luopioisissa ei missään.

Berteroa incana. Pälkäne 14.7.2011.
Ukonpalon uusi löytöpaikka Luopioisissa on siitä mielenkiintoinen, että se taitaa olla alueen paras satunnaiskasvipaikka. Viime vuosien aikana siellä on tavattu hetken viipyviä satunnaistulokkaita ketoraunikista kanadankoiransilmään. Viime vuonna olen löytänyt Rankkimäeltä ruudulleen uutena punasolmukin ja vuohenkellon, tänä vuonna ukonpalon ja narsissin lisäksi kevätesikon ja kokoelman ruokasipulin eri lajikkeita. Tulevinakaan vuosina satunnaiskasvien ohivirtaus tuskin hiipuu otollisella paikalla.

Kuinka ukonpalko sitten eksyi uudelleen Luopioisiin vasta 83 vuoden jälkeen? Kasviatlaksen levinneisyyskartassa havaintojen iän mediaani on 1980-luvulla eli aika uuden puolella. Luulisin kuitenkin, että ukonpalko on jo ajat sitten vakiintunut suotuisille paikoille, muun muassa vanhoihin taajamiin, linnoituksille,
radan- ja tienvarsille, eikä levittäydy enää laajemmalle, mutta näkyvänä kasvina sen vanhoilta paikoilta kertyy tasaisesti uusia havaintoja. Luopioisissa se on sitten väliaikaisesti pistäytymässä ja tässä tapauksessa siemen levinnyt maansiirron mukana.

Ukonpalko on Helsingin Suomenlinnan linnoitusvallien
tunnusomaisin kasvilaji. 25.7.2011.